Aralık Ölçek Türleri

Matematiksel Modelleme ile Dijital Pazarlama

0
aralık ölçek türleri | veri analizi | istatistiğe giriş

Aralık Ölçek Türleri

Dijital pazarlama ile ilgili yapılan çalışmaların geneli, müşterilerin öznel yorumları, düşünceleri, algıları, tercihleri, memnuniyet düzeyleri gibi değerleri ölçmek için yapılır. Bu tür anket çalışmalarının sonuçları aralık ölçek içerisinde gruplandırılır. Aralık ölçekler yukarıdaki gibi gözlemlenemeyen durumları analiz etmek için dijital pazarlamada oldukça etkilidir.

Dijital pazarlama anket çalışmalarında kullanılan aralık ölçeklerin kendi aralarında cevapların ilişkileri ve dereceleri yönünden ayrılmaktadır. Hem aralık ölçek türlerini açıklamak hem de sizlere yapacağınız anket çalışmalarında dijital pazarlama analizi için oluşturacağınız anketler için fikir verecek örnekler ile konuyu anlatmak istiyorum. Dijital pazarlama için kullanılan en yaygın aralık ölçek türleri nelerdir?

  • Likert Ölçeği
  • Anlamsal Farklılık Ölçeği
  • Stapel Ölçeği

1)  Likert Ölçeği

Cevaplar arasındaki yoğunluk farklılıklarının gruplandığı ölçek türüdür. Çoğu zaman hepimizin karşılaştığı anket türlerinin arasındadır. Sorulmuş olan soruya olan duygularınızın ya da düşüncelerinin derecesini ölçmektedir. Aşağıdaki örnek ile markanızın faaliyetleri, fiyatlarınız, hizmetleriniz, ürün kalitesi gibi bir çok konu hakkında düzenlemek mümkündür.

  • 1 Kesinlikle katılmıyorum
  • 2 Katılıyorum, katılmıyorum
  • 3 Kararsızım / fikrim yok
  • 4 Katılmıyorum katılıyorum
  • 5 Kesinlikle katılıyorum

gibi cevaplama seçeneklerini içinde bulunduran anket verilerinin gruplandığı ölçek türü Likert Ölçeğidir.

2)  Anlamsal Farklılık Ölçeği

Müşterilerinizin, nitel yargılarını ölçülebilir hale getirmek için yapılan anket cevaplarının gruplandığı ölçek türü anlamsal farklılık ölçeğidir. İki farklı kutup cevaplar arasında belirli aralıklar bırakarak yapılan bu çalışma ile müşterilerin düşüncelerini anlamlandırabilirsiniz. Dijital pazarlama analizinde özellikle ürününüz, markanız veya hizmet verdiğiniz şubeler ile ilgili imaj çalışmalarında kullanabilirsiniz.

Örnek: Bir otel işletmesinin dijital pazarlama faaliyetlerini yürütüyorsunuz. Firmanız ile ilgili düşünceleri öğrenerek etkili bir dijital pazarlama çalışması yapmak istiyorsunuz. Bunun için yapacağınız örnek bir çalışmayı sizlere göstermek istiyorum.

ANLAMSAL FARKLILIK ÖLÇEĞİ
Uygun FiyatOOOOOYüksek Fiyat
Elverişli KonumOOOOOElverişsiz Konum
Kaliteli YemekOOOOODüşük Kaliteli Yemek
KonforluOOOOOKonforsuz
Yüksek TemizlikOOOOODüşük Temizlik

İki farklı uçlu seçenekleri çoğaltmak mümkündür. Bunu birçok dijital pazarlama analizi için uygulayabilirsiniz.

3)  Stapel Ölçek

Anlamsal farklılık ölçeğine benzer bir mantığa sahiptir. Ancak iki uçlu seçenekler yerine -5, +5 değerlerini içerir. Ölçeğin kesin olarak kabul edilen sıfır noktası yoktur. Kolay hazırlanabilir çünkü iki uçlu cevapları bulmanız gerekmemektedir. Aşağıda bu çalışma ile ilgili örnek anket çalışmasını görebilirsiniz.

STAPEL ÖLÇEK
Uygun Fiyat
Elverişli Konum
Kaliteli Yemek
Menü Çeşitliliği
Eğlence İmkanları
Yukarıdaki Soruları -5,+5 arasında değerlendirin

Dijital pazarlama faaliyetini etkin hale getirmek için yapacağınız analizlerde ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz. Seçim yaparken cevaplarda ‘’kararsız, fikrim yok’’ gibi bir seçeneğin bulunup bulunmayacağı konusunda iyi bir kritik yapmanızı öneririm.

CEVAP VER

Lütfen buraya görünüşünüzü giriniz.
Lütfen isminizi buraya giriniz