Dijital Pazarlama Stratejisi

Müşteri Başarının Anahtarıdır!

0
dijital pazarlama stratejisi nasıl olmalı

Dijital Pazarlama Stratejisi

İnternetin hızlı gelişimi sayesinde reklamcılık, günümüzde dijital ve fiziksel medyanın birlikte yürütüldüğü karma bir model haline gelmiştir. Birçok firma artık dijital pazarlama faaliyetlerini kullanmaktadır ve/veya kullanma ihtiyacı duymaktadır.

Dijital pazarlama harcamaları gün geçtikçe büyükmekte ve bu alanı kullanan firma sayısı artmaktadır. Artık her firma ya da girişimci kendi reklamlarını yayınlayabilir hale gelmiştir. 2016 yılında, global reklam harcamaları 470 milyar €’ya ulaşırken, TV reklamcılığı ve çevrimiçi reklamcılık en büyük iki segmenti oluşturmaktadır. Bununla birlikte, çevrimiçi reklamcılık son 10 yılda hızla önem kazanmış ve 2020 yılına kadar toplam reklam harcamalarının yarısından fazlasını temsil edeceği tahmin edilmektedir. Çevrimiçi harcamaları; çevrimiçi seri ilanlar, video, ücretli arama ve görüntülü reklam olarak 4 ana başlıkta toparlayabiliriz. Ayrıca yine tahminler; mobil cihazların ve uygulamaların, sosyal medyanın ve IoT cihazlarının, gelecekteki reklamcılık kampanyalarında etkin bir şekilde kullanılacağı yönündedir.

reklam harcamaları - dijilopedi
Global Reklam Harcamaları

Araştırmalar, dijital pazarlamanın günümüzün en önemli reklam çalışması olduğunu ortaya koymaktadır. Durum böyle olunca doğru dijital pazarlama stratejisi nasıl belirlenir? Sorusuna cevabı birlikte arayalım…

Dijital Pazarlama Stratejisi

Dijital pazarlamada en kritik konu, reklam maliyetlerinin optimize edilmesi ve çevrimiçi-çevrimdışı reklam etkinliğinin en üst düzeye çıkarılmasıdır. Bu bağlamda, offline ve online kanalların entegrasyonun arttırılması gerekmektedir.

Dijital pazarlama stratejinizi oluştururken odaklanmanız gereken en önemli nokta ise; hedef kitlenizin alışveriş alışkanlıkları, markanız ile olan etkileşimi, ihtiyaç ve ilgi alanları ile ilgili veri elde etmek ve elde ettiğiniz verileri etkin bir şekilde kullanmaktır. Dijital pazarlama faaliyetlerinde başarılı olabilmek için elinizdeki veriyi dönüşümlerinizi arttırmak için kullanabilmelisiniz. Bu çalışmayı yapabilmeniz için ise dönüşümleri artırmayı amaçlayan pazarlama ve satış süreçlerini entegre etme amacını benimseyerek çok kanallı müşteri deneyimlerini yönetmeniz gerekmektedir. Her çevrimiçi etkileşim,  çok kanallı ilişki içinde kesintisiz bir müşteri deneyim oluşturmaktadır.

Öncelikli olarak verilerinizi gruplandırmalısınız:

 • Sayısal Açıdan Kullanılabilecek Veriler(Site trafik, Dönüşüm sayıları vb.)
 • Matematiksel Açıdan Önemli Olmayan Tanımlayıcı Veriler (Müşteri Yorumları vb. )

Bu verileri elde etmek için müşteri davranışlarından en iyi şekilde yararlanacak yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirmelidir. Bu strateji sayesinde müşterilerin davranışlarını çözebilir ve onlarla nasıl, nerede ve ne zaman etkileşim kurulacağı gibi kritik önem arz eden analizler dijital pazarlama stratejisinde kullanılabilecektir. Yeni ve potansiyel müşterilere yönelik geniş bilgi birikiminin oluşturulması, daha yüksek satış sonuçlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Başarılı bir dijital pazarlama stratejisi mevcut verileri etkin biçimde kullanma becerisine sahip olmalıdır. Başarılı dijital pazarlama stratejisinin dayanağı doğru veri analizidir.  Bu konuda yapılan araştırmalar başarılı bir dijital pazarlama stratejisi uygulandığında, dönüşüm oranının %87 oranında artabildiğini göstermektedir.

Bu yaklaşımlar için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

 • Veri elde etme faaliyetleri sistematik olmalı ve hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satış ve reklam çalışmalarındaki verileri içermelidir.
 • Analizler birden fazla boyutu (satın alma davranışları, demografik bilgiler, kişisel ilgi alanları, rakip analizi, sosyal medya davranışları vb.) birleştirilerek gerçekleştirilmelidir.
 • Dönüşümle sonuçlanmayan satış aşamaları analizlerde kullanmalıdır. Çünkü satış sürecindeki sorunları  en aza indirgenmesini sağlayacaktır.
 • Analiz sonuçları, satış fırsatları yaratmalı ve kalite düzeyinizi yükseltmelidir.

Yüksek dönüşüm oranları elde etmek istiyorsanız veri analizlerinizi ve pazar araştırmalarınızı ileri seviyelere taşımanız gerekiyor. Bu seviyeye ulaşmak için dijital pazarlama stratejisi oluştururken, bu bloğun kurulma amaçlarını da yansıtan alanlarda uzmanlaşmanız gerekmektedir.

 • Çevrimdışı ve çevrimiçi müşteri ve satış verilerinin entegrasyonu(Veri Toplama)
 • İstatistik Bilgisi ve Veri Yorumlayabilme(Analiz-Veri Okuma)
 • Dijital Araçları Kullanma Bilgisi
 • Ekonomi, Özelinde Pazarlama Bilgisi
 • Kampanya ve Pazarlama Stratejisi Üretme(Ölçülebilir, Hedefe Uygun vb.)

Tüm bu çalışmalar etkili bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmanızı sağlayacaktır. Bu çalışmalar sonucunda nasıl reklam üretmeniz gerektiği, reklamın kimlere ne zaman gösterileceği, reklamların hangi mecralarda yayınlanacağı ve toplamda ne kadar harcama yapmanız gerektiği gibi birçok sorunun cevabını içinde barındıracak ölçülebilir ve sizi başarıya götürecek bir dijital pazarlama stratejisi kurgulayabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen buraya görünüşünüzü giriniz.
Lütfen isminizi buraya giriniz